ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษ โรงพยาบาลธวัชบุรี จำนวน ๖ ห้อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป…