ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระสอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดานจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลธวัชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเ…