ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสารเพิ่มเติม >>