23 ตุลาคม 2563 “วันปิยมหาราช”

วันนี้ (23 ตุลาคม 2563 ) เวลา 08.00 น. นายแพทย์ประกาศ เจริญราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัชบุรี มอบหมายให้นายนพรัตน์ จอมสมสา หัวหน้ากลุ่มงานรังสีการแพทย์ เป็นตัวแทนนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธวัชบุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด