ประกาศโรงพยาบาลธวัชบุรี

เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลธวัชบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ) จำนวน 1 อัตรา
PDF Embedder requires a url attribute