ธวัชบุรี Big Cleaning Day

โรงพยาบาลธวัชบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในช่วงบ่ายวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงพยาบาลให้สะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

_S__4145158 _S__4145157  _S__4145159 _S__4145161 _S__4145163 _S__4145165_31417_8872_8873