ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระสอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)