เรื่อง การสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลธวัชบุรี

โรงพยาบาลธวัชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
    โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารดาวโหลด >>