ขอเชิญชม มหกรรมกีฬาธวัชบุรีสัมพันธ์ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 15

ขอเชิญชม มหกรรมกีฬาธวัชบุรีสัมพันธ์ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 15 ณ สนามโรงเรีนยบ้านธวัชบุรี ระหว่างวันที่  20 – 31 ธันวาคม 2557 กับกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน หลากหลายชนิด สนับสนุนการจัดงานโดย เทศบาลธงธานี โรงพยาบาลธวัชบุรี พ่อค้า ประชาชน ดำเนินการจัดงานโดย กลุ่มเยาวชนธวัชดินแดง สโมสรดินแดงเอฟซี

 

ดาวน์โหลดตารางการแข่งขัน