สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รพ.ธวัชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ตามรายการดังนี้

  1. เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 750,000 บาท

รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลด