ติดต่อ

โรงพยาบาลธวัชบุรี

เลขที่ 172 หมู่3 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

โทร 043-631122

โทรสาร : (ไม่มี)

Email :  thawatbury101@gmail.com

ละติจูด,ลองติจูด 16.110428, 103.838963