ติดต่อ

โรงพยาบาลธวัชบุรี

เลขที่ 172 หมู่3 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

โทร 043631122

ละติจูด,ลองติจูด 16.110428, 103.838963