งานคุณภาพ

วิธีเข้าใช้งาน shared folder งานคุณภาพ ภายในเครือข่าย รพ.ธวัชบุรีเท่านั้น

  1. เข้า My Computer จากนั้นพิมพ์ \\192.168.1.2 ที่ address bar แล้วกด Enter

  2. จะพบหน้าต่าง shared folder ปรากฏขึ้นทันทีพร้อมใช้งาน    *** หากพบปัญหาข้อความเตือน Cannot access หรือเข้าใช้งานไม่ได้ โทร 140 แจ้งปัญหา “เข้าใช้งาน แชร์โฟลเดอร์งานคุณภาพไม่ได้ “