9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ การอำนวนความสะดวกในการพิจารณาอนุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558