ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระสอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซีหรือ เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)